M-Kettunen vuokrausehdot

Vuokraehdot, packraft-lautat ja varusteet, MKettunen Palvelut Oy
1. Lautan ja varusteiden käyttöoikeus siirtyy sovituksi määräajaksi MKettunen Palvelut Oy:ltä vuokraajalle MKettunen Palvelut Oy:n vastaanotettua sovitun vuokrasumman.
2. Mikäli vuokrasopimus perutaan viimeistään 7 vrk ennen vuokra-ajan alkua, palautetaan vuokrasumma täysimääräisesti. Myöhemmin tehtyjä peruutuksia ei hyvitetä.
3. Vuokraaja on itse vastuussa lautasta ja varusteista sekä omasta turvallisuudestaan. Käytä järkeä!
– Käytä aina sopivaa kelluntapukinetta ja tarvittaessa myös muita turvavarusteita.
– Ole erityisen huolellinen virtaavassa vedessä ja koskissa. Älä melo koskissa yksin. Muista turvavarusteet ja huomioi omat taitosi.
– Ole varovainen myös isoilla selkävesillä, packraft-lautta on erittäin herkkä tuulelle.
– Huomioi myös muu vesiliikenne ja erityisesti laivaväylät.
4.Mikäli lauttaan tai varusteisiin aiheutuu vuokra-aikana normaalista kulumastakulumasta suurempaa kulumaa tai vahinkoja, on vuokraaja velvollinen maksamaan niiden korjauksen Melomo Oy:n korjausarvion mukaisesti. Mikäli lautta tai varuste tuhoutuu korjauskelvottomaksi tai katoaa, on vuokraaja velvollinen korvaamaan uuden vastaavan tuotteen hinnan.
5. Lautat ja varusteet tulee palauttaa puhtaana sovittuun ajankohtaan mennessä. Myöhästymisestä tai likaisena palauttamisesta tulee tiedottaa MKettunen Palvelut Oy:ta. MKettunen Palvelut Oy:llä on oikeus laskuttaa myöhästymisestä tai likaisena palautuksesta lisämaksu (myöhästyminen: 20 €/vrk, pesulisä 20 €/lautta).
6. Lauttojen ja varusteiden edelleen vuokraaminen ja kaupallinen käyttö on kielletty ilman erillistä lupaa.
MKettunen Palvelut Oy:n vastuut rajoittuvat sovitun lautan ja varusteiden toimittamiseen sovittuna aikana ja sovitulla tavalla.
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.
Rental terms, packrafts and equipment, MKettunen Palvelut Oy
1. The right of use of packrafts and equipment is temporarily granted from MKettunen Palvelut Oy to the rentee for the agreed period once the MKettunen Palvelut Oy has received the full rental sum.
2. If cancellation is made minimum of 7 days before the start of the rental period, the rental sum is fully refunded. No refunds for cancellations made less than 7 days before the start of the rental period.
3. The rentee is fully responsible for the raft and equipment and his own safety. Use common sense!
– Always wear suitable personal floatation device and other safety equipment as needed.
– Be especially careful in moving water and in rapids. Never paddle rapids alone. Always remember to use suitable safety equipment and take into account your own skills.
– Also be careful with big stretches of open water, packrafts are very sensitive to winds.
– Also take into account other vessel and especially shipping lanes.
4. In case of damage or wear and tear beyond normal wear, the rentee is responsible to pay for repairs according to the quotation by Melomo Oy. If a piece of equipment is lost or damaged beyond repair, the rentee is obligated to compensate the price of a new equivalent piece of equipment.
5. Rafts and equipment should be returned clean and in time. MKettunen Palvelut Oy Oy shall be notified of delays or return of dirty equipment. MKettunen Palvelut Oy Oy has the right to charge surcharge in these cases (delays 20 €/day, cleaning fee 20 €/raft).
6. Further renting and commercial use of the rafts and equipment is prohibited without permission of MKettunen Palvelut Oy.
The responsibilities of MKettunen Palvelut Oy are limited to timely delivery or functional raft and equipment as agreed.
The terms are valid until further notice.